Region Orlicko-Třebovskomapa
Návrat na hlavní stranu Kalendáře

Lysá nad Labem


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
SPRÁVNÍ OBVOD JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

Z KALENDÁŘE AKCÍ

Akce, jež končí za více než 2 dny:

!!! chybi povinny parametr kniha !!!

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 288 org. 2, 09.02.2003 v 18:03 hodin

Copyright 1998-2019 © Luděk Šorm a svazek obcí Orlicko-Třebovsko