Region Orlicko-Třebovskomapa
Návrat na hlavní stranu Kalendáře

Klub Království perníku®

Klub Království perníku®
Král perníku Pavel Janoš při korunovaci na svatého Václava 2009

Česká republika dne 22. 11. 2017 oficiálně uznala právní existenci KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. - pohádkového „ostrůvku svobody“ v moři zeleně na soukromých pozemcích kolem Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Vstup na jeho území je povolen řádným členům (tzv. "domorodcům") s platným Cestovním pasem a ostatním pouze na základě vstupního víza, které vydává Celní správa KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® na hranicích veřejného prostranství České republiky a na jeho ambasádách.

Od soboty 3. 3. 2018 se můžete aktivně účastnit jeho zážitkových programů (happeningu). Zakoupením vstupního víza návštěvník (tedy "cizinec") potvrzuje, že ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví, a že respektuje práva a zvyky domorodého obyvatelstva. Stane se anonymním členem klubu Království perníku, z.s., v roli, kterou si sám vybere (kompars, žebrák, Jeníček nebo Mařenka, tulák či turista, kantor se žáky, kupec, statkář, rytíř se sluhou, hrabě s družinou,...), a ke které jako bonus dostane přiměřené životní dávky Království perníku (DKP). Jejich hodnotu pak bude moci vyžebrat, vyprosit, objednat anebo poručit za jídlo, pití, perníky, upomínkové předměty a různé aktivity... DKP lze jednoduše přirovnat ke stravenkám, k poukázkám, k důchodu nebo ke královské měně či penězům v aktuálním kurzu 1 DKP = 5 CZK.

Minimální výše vstupního víza bez DKP činí 20 Kč/osoba jakéhokoliv věku. Umožňuje pouze vstoupit na území Království perníku, využít WC a jako "kompars" pozorovat, jak ostatní domorodci a cizinci žebrají, prosí a poroučejí spotřební rekvizity za DKP a CZK.

Kdo si hraje, nezlobí! Medové zážitky® z Perníkové chaloupky potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl pro humor. V duchu české tradice ochotnického divadla a pohádek, zlé vrchnosti k nelibosti...

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu (happeningu), jenž se koná takřka denně (dopoledne i odpoledne) a v němž si účast můžete rezervovat na www.kralovstvi.cz/rezervace.

Klubovna není prodejna a EET se nevztahuje na členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu zapsaného spolku.

Výroční zprávy Království
Podrobné informace o činnosti a hospodaření spolku.
Podporujeme petici lékařů
Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize z 1. 10. 2020
Právo na shromažďování

Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno, přičemž omezit ho lze zákonem POUZE "v případech shromáždění na veřejných místech". Více v dokumentu ze dne 17. 9. 2020

Krizové opatření

Pravidla pobytu v Království perníku, z. s., v době koronavirové "hadrychiády".

Azylový balíček

Objednejte si předplatné zážitkového programu či ubytování  v originálním dárkovém balení Království perníku® a s řadou bonusů. Pod vánoční stromeček? Azylový balíček!

Jediná cizina v tuzemsku

Království perníku® v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic

Nesplnitelný závazek
V Rábech 25. 2. 2020 k výročí Vítězného února
Happening Království perníku
Zážitkový program, do kterého se každý účastník může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.
Ambasády Království perníku
Pomáhají naplňovat účel zapsaného spolku a rozšiřovat jeho členskou základnu.
Vstupní vízum anonymní
Umožňuje jeden vstup do Království perníku, z. s., pro jeho testovacího člena (tzv. "cizince").
Pas Království perníku®
Potvrzuje, že jeho držitel se stal řádným členem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s. (tzv. "domorodcem") a že je pod jeho ochranou.
Celnice Království perníku®
Cizinče, ráčejí počkat na celníka, který přijde, až to stihne.
Dávky Království perníku®
Sociální systém s životními dávkami Království perníku (DKP) se postará o každého cizince (anonymního testovacího člena zapsaného spolku).
Víza Království perníku®
Důležité upozornění v řeči domorodého obyvatelstva Království perníku, z. s., a pro cizince z Čech, Německa a Anglie
Zahájení Království perníku®
Tisková zpráva k otevření jubilejní 15. sezóny Muzea perníku v Perníkové chaloupce
Komunita Království perníku
Komunitní motto: "Cizinče, ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!"
Suverenita Království perníku
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nepodnikající samosprávnou (self-governing) organizací na soukromých pozemcích, jež se řídí Stanovami a nepodléhá kontrole státních úřadů a institucí.
Logo Království perníku®
Autorka: Veronika Kovářová, Caracal
Dotace v Království perníku
Úřední vyhláška k zamyšlení
Železná opona Království
POZOR! Hraniční pásmo. Do privátního klubu Království perníku ® je vstup jen na povolení (po úhradě vstupního víza).
Klubovna Království perníku
Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52
Perníkov® Království perníku

Dům č. p. 1 z roku 2005 v ulici Pavla Janoše na katastrálním území Perníkov ®, které je hlavním městem Království perníku®

Úplatek v Království perníku®
Komu chybějí životní dávky, může dát úplatek v cizí měně
Stanovy Království perníku
Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089
Korunovace Krále perníku®

Fotograf Jan Saudek a korunovaný Král perníku® dne 28. 9. 2009


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm a svazek obcí Orlicko-Třebovsko