Region Orlicko-Třebovskomapa
Návrat na hlavní stranu Kalendáře

Kamenný most [ Most nebo viadukt ]

Kamenný most ve Vodňanech
Kamenný most ve Vodňanech

Barokní dvouobloukový kamenný most s horní mostovkou, se zídkami a se sochou sv. Jana Nepomuckého byl postaven v polovině 18. století. Most se nachází na severním okraji historického jádra a přemosťuje mlýnský náhon - Blanický potok.

Most se sochou je situován na severním okraji historického jádra, v místech bývalých městských hradeb. Převádí Parkánskou ulici přes mlýnský náhon – Blanický potok.

Popis památkové hodnoty: Kamenný klenutý dvouobloukový most se sochou sv. Jana Nepomuckého a litinovým křížem ve Vodňanech je velmi hodnotný a autenticky dochovaným příkladem dopravně-technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Most velmi dobře zapadá do intravilánu obce. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 je autentická a výtvarně hodnotná plastika a je významným kompozičním prvkem, který zhodnocuje most a celé bezprostřední okolí v intravilánu obce. Litinový kříž je pravděpodobně pozdější, však výrazně dotváří kompozici mostu. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Most nebo viadukt
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 24.01.2022 v 23:00 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm a svazek obcí Orlicko-Třebovsko