Region Orlicko-Třebovskomapa
Návrat na hlavní stranu Kalendáře

Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice [ Kaple ]

Kaple Nejsvětější Trojice, Pražák u Vodňan
Kaple Nejsvětější Trojice, Pražák u Vodňan

Zděná výklenková kaple Nejsvětější Trojice se segmentovou nikou a se sgrafity dle návrhu Mikoláše Alše byla postavena v roce 1898. Kaple tvoří hodnotný urbanistický prvek v obci, obnovena 1951

Popis: Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose hlavního severního průčelí je prolomen obdélný segmentově zaklenutý výklenek obdélného půdorysu s obrazem Nejsvětější Trojice. Výklenek uzavírá dvoukřídlá kovaná mříž. Plochu průčelí a bočních stěn zdobí výzdova podle návrhu Mikoláše Alše zhotovená technikou sgrafita. Nad výklenkem je rozvinuta stuha v celé šíři průčelí s nápisem "Nejsvětější Trojice Boží!", pod výklenkem na parapetní římse- "Smiluj se nad námi". Úzký pás zdiva po stranách výklenku zdobí klečící postava anděla v chlapeckém a dívčím oděvu, adorující niku s obrazem. Na bočních stěnách postava sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v obvyklé alšovské stylizaci. Stěny kaple ukončuje dvojitá podstřešní římsa, nesoucí stlačenou valbovou střechu krytou prejzy. Z vrcholu střechy vyrůstá ozdobně kovaný, původně dvojramenný kříž (horní rameno chybí). Zadní stěna kaple hladká členěná pouze hladkou římsou v úrovni výklenku. Celá kaple stojí na hladce omítaném soklu, vyrovnávajícím nerovnost terénu.

Popis památkové hodnoty: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice je cenným dokladem drobné sakrální architektury.
Památková ochrana je vztažena na celý objekt. Výklenková kaplička odpovídá pojetí kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., §2, o státní památkové péči.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 24.01.2022 v 14:23 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm a svazek obcí Orlicko-Třebovsko