Region Orlicko-Třebovskomapa
Návrat na hlavní stranu Kalendáře

Zubří [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervace Zubří

Zubří je přírodní rezervace mezi obcemi Zubří a Hluboká. Rezervace měří 29,2 hektaru a vyhlášena byla v roce 1990 Zahrnuje smilkové a bezkolencové louky a přechodová rašeliniště na jižních svazích. Jedná se o dříve běžná společenstva Vysočiny, nyní vzácná kvůli předchozí intenzivní, převážně zemědělské činnosti. PR byla vyhlášena pro výskyt ohrožených druhů rostlin (rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový, všivec lesní, vzácně i hořeček český, vřes obecný a jalovec obecný) a živočichů (ještěrka živorodá, užovka obojková, zmije obecná, cvrčilka zelená, linduška lesní a luční, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný). Převládá snaha o extenzivní hospodaření, zejména vypásání. Chráněným územím vede naučná stezka Krajem Chrudimky. Během výzkumu v roce 2000 bylo v rezervaci zjištěno 550 druhů motýlů.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 11.01.2022 v 23:21 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm a svazek obcí Orlicko-Třebovsko